درباره ما

 

                                                  

 

سعید چاوشی اکبری سال‌ها به فعالیت، تدریس و تحقیق در حوزه پانوراما پرداخته که نتیجه آن، علاوه بر گنجینه‌ای از عکس‌های پانوراما، اختراع چند قطعه کاربردی در تجهیزات عکاسی بوده است. چاوشی می گوید: “فاصله ما با جهان زیاد نیست. یکی از خوشبختی‌های ایران، وجود دیدنی‌های بسیار در کشور ما است. هرچه بگردیم تمام نمی‌شود. من 15 سال است، عکاسی پانوراما انجام می‌دهم. در سایتم بیش از هفتصد پانوراما قرارداده ام، اما همچنان مکان‌های بسیاری وجود دارند که بتوان از آنها پانوراما تهیه کرد.”


حوزه اصلی فعالیت سعید چاوشی اکبری عکاسی پانوراما و ایجاد تورهای مجازی بوده و پس از آن در عکاسی از جلوه های آب تخصص دارد.سعید چاوشی اکبری عکاسی را به صورت خودآموز فراگرفته اما از دیرباز صنعت و هنر را درهم آمیخته تا همواره بتواند گامی موثر در جهت تعالی هنر این مرز و بوم بردارد. داشتن چند گواهی ثبت اختراع در زمینه عکاسی خود دلیلی بر این مدعا است.